Statistics

โฆษณา ทำง่ายๆ.

เรามีทีมนักเขียนมืออาชีพ ที่เป็น บก. บริษัท ต่างๆ รวมไว้ให้คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าในเวลาอันสั้น

เริ่มต้นสร้างภาพลักษณ์ที่ดีฟรี.

ทดลองใช้งานฟรี
Statistics

การันตี User ,IP ที่แตกต่าง.

Seeding Marketing แบบมืออาชีพทุกๆ Comment ระบบ AI ของเราจะเลือก User ที่ไม่ซํ้ากันพร้อมกับการ การันตี IP ที่แตกต่างในแต่ล่ะ Comment

Statistics

วัดผลลัพท์จำนวนคลิก Realtime

วิเคราะห์ ผลลัพท์ของ Campaign ของคุณ แบบ Realtime ช่วยสร้างคุณค่าและภาพลักษณ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่าน Comment ที่คุณสร้างความประทับใจ เพิ่มยอดขายและสร้างความน่าเชื่อถือในระยะยาว

Statistics

เขียนเอง หรือ จ้างเขียน

Seedingpop มีนักเขียนมากกว่า 100 พร้อมที่จะช่วยสร้าง Brand ในระยะเวลาอันสั้น หรือ คุณก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ได้เอง

Statistics

90 % ปากต่อปาก

10% เท่านั้นที่ลูกค้าเชื่อถือข้อมูลสินค้าจากเว็บไซต์ หรือ Blog แต่ 90 % ที่ลูกค้าเชื่อถือข้อมูลแบบ ปากต่อปาก การทำ Seeding Marketing สร้างกระแสให้ธุรกิจเติบโตแบบก้าวกระโดด

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

Statistics

วัดผลลัพท์ด้วย AI

“Seedingpop ใช้ AI ในการวิเคราะห์ Keyword ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการของคุณ ผ่าน Google Trend พร้อมทั้งดึงข้อมูลกระทู้ที่ใกล้เคียงให้คุณดูแบบ Realtime”

083-597-9595 คุณ ซิน
s.ptykc